News image

Уведомление Промяна на такси за покупка на дялове на договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 23.12.2019 г.:

1. Таксите за покупка на дялове на следните договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, ще бъдат намалени както следва:

Фонд

Настоящи такси за покупка / обратно изкупуване

Отворен период

Нови такси за покупка / обратно изкупуване

Отворен период

Такси за покупка / обратно изкупуване

Ограничен период

Нови такси за покупка / обратно изкупуване

Междинен прозорец

Нови такси покупка чрез ДСК Инвестиционен план

„ДСК Стабилност – Немски Акции“

0,30% при покупка;
няма разходи при обратно изкупуване

Без разходи

Няма промяна

Няма промяна

Не се поддържа Инвестиционен план

„ДСК Стабилност – Европейски Акции“

0,30% при покупка;
няма разходи при обратно изкупуване

Без разходи

Няма промяна

Няма промяна

Не се поддържа Инвестиционен план

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5