новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промяна на тарифата за такси и комисионни на Банка ДСК ЕАД, в частта относно операции с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 02.01.2020 г., „Банка ДСК“ ЕАД намалява част от таксите за операции и трансфер с акции и борсово търгувани фондове (ETF), търгувани на международните пазари.

Промените ще бъдат отразени в Тарифата за таксите и комисионите на „Банка ДСК“ ЕАД за физически лица и бизнес клиенти, като приложимите такси за операции с акции и борсово търгувани фондове (ETF), търгувани на международните пазари, считано от посочената дата ще бъдат както следва:

 

Международен борсов пазар

Такси за търговия с акции и ETF (Exchange-Traded Funds)

Такса за трансфер/ сделка/ сетълмент

Годишна такса за поддържане на регистър за капиталови инструменти и ETF

1.

Сделки на международните пазари

 

 

 

1.1.

Amsterdam Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.2.

Athens Stock Exchange

65 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 100.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.3.

Austrian Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.4.

Belgian Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 35.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.5.

Budapest Stock Exchange

25 bps/ мин. 5000 HUF

EUR 60.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.6.

Copenhagen Stock Exch

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.7.

Czech Stock Exchange

25 bps/ мин. CZK 600.00

EUR 30.00

0.20 %, но мин. EUR 15.00

1.8.

Frankfurt Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.9.

Helsinki Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 35.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.10.

Hong Kong Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 60

EUR 40.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.11.

Indonesian Stock Exchange

65 bps/ мин. EUR 45

EUR 40.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.12.

Irish Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.13.

Istanbul Stock Exchange

65 bps/ мин. TRY 60.00

EUR 40.00

0.30 %, но мин. EUR 15.00

1.14.

Johannesburg Stock Exchange

65 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 30.00

0.20 %, но мин. EUR 15.00

1.15.

Kuala Lumpur Stock Exchange

65 bps/ мин. EUR 60

EUR 40.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.16.

Lisbon Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 45.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.17.

London Stock Exchange

25 bps/ мин. GBP 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.18.

London International Order Book

25 bps/ мин. GBP 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.19.

Luxembourg Stock Exchange

65 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.20.

Madrid Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 35.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.21.

Milan Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 35.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.22.

NASDAQ

5 cps/ мин. USD 20.00

2,5 cps за акции на стойност под USD 5 и покупка на мин. 1 000 акции/ мин. USD 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.23.

NYSE

5 cps/ мин. USD 20.00

2,5 cps за акции на стойност под USD 5 и покупка на мин. 1 000 акции/ мин. USD 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.24.

New Zealand Stock Exchange

65 bps/ мин. EUR 45

EUR 40.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.25.

Oslo Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 25

EUR 20.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.26.

Paris Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.27.

Stockholm Stock Exchange

25 bps/ мин. SEK 200.00

EUR 40.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.28.

Swiss Stock Exchange

25 bps/ мин. CHF 30.00

EUR 20.00

0.10 %, но мин. EUR 15.00

1.29.

Sydney Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 60

EUR 40.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.30.

Tel Aviv Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 20

EUR 40.00

0.15 %, но мин. EUR 15.00

1.31.

Tokio Stock Exchange

25 bps/ мин. EUR 60

EUR 40.00

0.45 %, но мин. EUR 15.00

1.32.

Toronto Stock Exchange

5 cps/ мин. CAD 20.00

EUR 20.00

0.20 %, но мин. EUR 15.00

1.33.

Warsaw Stock Exchange

25 bps/ мин. PLN 100.00

EUR 100.00

0.40 %, но мин. EUR 15.00


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon