новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия на „Банка ДСК“ ЕАД за предоставяне на платежни услуги и Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.02.2020 г., Банка ДСК променя  прилагания от нея обменен курс  за транзакции, извършени с карти на Банката в чужбина, като създава курс за картови операции, който се формира от стойността на курс продава на Банката за безкасови операции, увеличена с 1%.

Промяната е отразена в Общи условия за предоставяне на платежни услуги и Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица, като клаузата се променя както следва:

 „За всяка операция с банкова карта, извършена в чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сметката на Банката (евро) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация (MasterCard International или VISA International), чието лого картата носи, и Банката превалутира получената по сметката й сума във валутата на сметката на Клиента:

а) За сметки в лева – по курс за картови операции, който се формира от стойността на курс продава на Банката за безкасови операции, увеличена с 1%;

б) За сметки в щатски долари – от евро в лева по курс за картови операции , който се формира от стойността на курс продава на Банката за безкасови операции, увеличена с 1%, и от лева в щатски долари по курс купува за безкасови операции.“

Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 05.02.2020 г.  

      С всички промени и с пълните текстове на Общите условия за предоставяне на платежни услуги и Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица можете да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon