News image

Уведомление за преустановяване предлагането на пакетни програми ДСК Бизнес Партньор Сребърен Плюс, ДСК Бизнес Партньор Златен Плюс, ДСК Бизнес Партньор Платинен Плюс, ДСК Online Плюс

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 13.01.2020 г., Банка ДСК ЕАД преустановява предлагането на пакетни програми за бизнес клиенти: ДСК Бизнес Партньор Сребърен Плюс, ДСК Бизнес Партньор Златен Плюс, ДСК Бизнес Партньор Платинен Плюс, ДСК Online Плюс. За сключени договори преди 13.01.2020г. по цитираните пакетни програми, се преустановява тяхното ползване, считано от датата на изтичане на текущия 12-месечен период.

Настоящото изявление има характер на предварително едномесечно уведомление в съответствие с изискванията на Чл. 10. (2) в условията на рамковите договори за пакетни програми, сключени с Банката.


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5