News image

Уведомление за промяна в Общите условия за наемане на сейф в обществен трезор на Банка ДСК

Уважаеми Клиенти,

Банка ДСК ви уведомява, че считано от 20.01.2020 г. влизат в сила изменения и допълнения в Общите условия за наемане на сейф в Обществен трезор на „Банка ДСК“ ЕАД (Общи условия).

С пълните текстове на Общите условия може да се запознаете тук, както и във всеки офис на Банка ДСК.

Моля, считайте настоящото за уведомление в съответствие с изискванията на чл.147б от Закона за защита на потребителите. В случай, че не сте съгласни с извършените промени в Общите условия, имате възможност да се откажете писмено от договора за ползвания от Вас сейф в едномесечен срок, считано от датата на настоящото уведомление, или писмено да заявите, че ще продължите да го изпълнявате при действащите преди изменението Общи условия.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5