новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Месечен преглед на българската икономика - Макроикономически бюлетин

Запознайте се с основните макроикономически акценти, при преглед на българската икономика през януари 2020 г., изготвен от отдел "Проучвания" на Банка ДСК.
  • През декември общият показател на бизнес климата втори пореден месец бележи ръст, като основен принос имат секторите „Услуги “, „Строителство“ и „Промишленост“. При строителството се отчита увеличение с 4.8 пп през 2019 г., като най-сериозни пречки си остават недостигът на работна сила и силната конкуренция в бранша. Настоящата осигуреност с поръчки се запазва, но прогнозите за дейността през следващите 3 месеца леко се влошават, което съответства на сезонните тенденции. Бизнес анкетите и индексите на строителната продукция не показват притеснения относно сектора, които могат да доведат до дисбаланси на пазара на жилищата и респективно жилищното кредитиране.
  • Месечната инфлация през декември е 0.7% (при 0.5% за преходният месец), а годишната инфлация е 3.8%.
  • Към края на ноември безработицата (Агенция по заетостта) нараства леко спрямо предходния месец и е 5.8%, като на годишна база бележи спад с 0.3 пп. Според данните на Евростат, тенденцията отново е в посока на повишение спрямо октомври и е 3.6%.
  • Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на ноември 2019 г. e положително в размер на 1 301 млн. лв. (1.1% БВП).
  • Текущата сметка в края на септември 2019 г. (с натрупване от началото на годината) е положителна и е в размер на 5 476 млн. евро (9.3% от БВП).
  • Преките инвестиции в страната за периода януари-октомври 2019 г. възлизат на 953 млн. евро, като бележат ръст от 554 млн. евро спрямо същия период на 2018. Нивата им са сравними с тези, достигнати през 2017 г., но все още са далеч от пиковите нива на инвестиционните потоци в предходните години.
  • Държавният дълг в края на октомври 2019 възлиза на 22 066 млн. лв. или 19,1% от прогнозния БВП. Спрямо същия период на предходната година дългът намалява с 39 млн. лв. (0.2%).

Научете повече за Макроикономическия бюлетин тук.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon