News image

Уведомление за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, приложими считано от 20.03.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 20.03.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти.

Новите условия са отразени в Тарифата на Банката, която е достъпна за информация в банковите салони и на интернет страницата на Банка ДСК от датата на прилагането ѝ.

Новите промени са, както следва:

Picture1
Picture2
Picture3

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5