News image

Уведомление за промяна в Общи условия за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали ДСК Директ на Банка ДСК за Бизнес клиенти

Уважаеми Клиенти,

Банка ДСК Ви уведомява, че считано от 20.03.2020 г. влизат в сила изменения и допълнения в Общите условия за ползване на услугите, достъпни чрез електронните канали ДСК Директ на Банка ДСК за Бизнес клиенти (Общи условия).

Промените се изразяват в следното:

Считано от 20.03.2020 г. се предоставя възможност за избор на нов вид достъп до ДСК Директ – достъп с гъвкави права.  Новият вид достъп включва възможности за ограничаване на достъпа до конкретни услуги в електронното банкиране на конкретни потребители,  различни комбинации от права на отделните упълномощени потребители за създаване/подписване/изпращане на платежни нареждания и други.

Считано от 1.04.2020 г., потребители, разполагащи с  права за активен достъп, имат възможност в рамките на общото работно време на Банката (до 17:00 часа) във всеки официален работен ден за България, да сключват валутна сделка на преференциален валутен курс за сума равна или по-голяма от 5000 евро или тяхната равностойност в съответната валута, изчислена по фиксинг на БНБ чрез интернет банкиране ДСК Директ.

С пълните текстове на Общите условия може да се запознаете тук, както и във всеки офис на Банка ДСК.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5