News image

Отмяна на сроковете за сключване на Договори за покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорни фондове

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната „ДСК Управление на Активи“ АД информира своите клиенти, че отменя определените предварителни срокове сключване на Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове с инвестиционен посредник „Банка ДСК“ ЕАД - дистрибутор на фондовете (определен до 20 март 2020 г.).

В тази връзка НЕ Е НЕОБХОДИМО посещението на клоновата мрежа на "Банка ДСК" с цел оформянето на този договор.

След отмяна на извънредното положение ще информираме допълнително клиентите си чрез сайта за допълнителните условия, срокове и процедура за оформяне на тези Договори.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5