новини
Новини и уведомления

Преглед на макросредата: основни аспекти в българската икономика към май 2020

Преглед на основните събития в българската икономика:

Брутният вътрешен продукт на България регистрира положителен ръст през първото тримесечие на 2020 г., като нараства с 2.4% на годишна база и с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. според експресните оценки на НСИ. Крайното потребление на домакинствата и правителството отбелязва спад спрямо предходното тримесечие, заедно с инвестициите в основен капитал и вноса. Ръстът на износа се запазва положителен. С тези данни България се нарежда сред икономиките с най-висок ръст в ЕС, отчитайки първи реални данни за влиянието на бързо разразилата се стопанска криза вследствие на мерките с борба с разпространението на COVID-19.

Състоянието на икономиката на страната в условията на извънредното положение през април 2020 г., измерено чрез проучванията на бизнес климата, отчита влошаване във всички наблюдавани сектори. Общият показател на стопанската конюнктура бележи месечен спад от 41.7 пп, което е с 37.0 пп под средната стойност на показателя за последните 10 години и малко над историческия минимум, регистриран през февруари 1997 г. Данните отразяват очакванията на бизнеса в период на силна несигурност на икономическата обстановка, породена от продължителността на противоепидемичните мерки и техните преки последствия. Засилва се ефекта от недостатъчното търсене от страната и чужбина. С разхлабването на мерките в национален и световен мащаб може да се очаква положително раздвижване както в експортно ориентираните производства, така и при стоките и услугите за вътрешно потребление. Индексът на бизнес климата в строителството спада с 45.6 пункта през април, като очакванията за развитието на сектора в краткосрочен план също са по-резервирани. Спадът е по-осезаем по отношение на сградното строителство, отколкото при инфраструктурните проекти, а прогнозата е за запазване на равнището на цените, което се потвърждава от последната пазарна информация. Според участници в бранша, в средата на месеца активността при търсенето и предлагането на недвижими имоти в големите градове започва леко да се възстановява, наблюдава се и повишен интерес към имоти в крайградските райони, което е добър знак по отношение на ипотечното кредитиране и респективно за възстановяването на активността в строителството.

Пазарът на труда също регистрира своя негативен пик през април, като отчетената безработица в края на месеца е 8.9%. Новорегистрираните лица в бюрата по труда, които са отпаднали от заетост през месеца, са 87 063, като 58 774 от тях са посочили за причина кризата с COVID-19, а от началото на извънредното положение (13.03.2020г.) техният брой е общо 113 349 души. Сред новорегистрираните безработни през април най-голям дял заемат тези, освободени от сектор хотелиерство и ресторантьорство (37.1%), следвани от търговия (18.6%) и преработваща промишленост (15.0%). Според данни на НСИ, средната месечна работна заплата през първите три месеца на 2020 продължава плавно да нараства, като към м. март достига 1 321 лв.

Инфлацията към края на април е отрицателна - минус 0.6%, запазвайки стойността от предходния месец, като показателят регистрира натрупана годишна стойност от 1.8%.
Научете повече в Макроикономическия бюлетин тук.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon