новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Преглед на макросредата: основни аспекти в българската икономика към юни 2020

В началото на месец юни бяха публикувани предварителните данни за нивото на брутния вътрешен продукт на страната за първото тримесечие на 2020 г. Той възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени и  нараства в реално изражение с 1.2% на годишна база. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.4% спрямо съответния период на 2019 г. и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г.

Пазарът на труд навлезе в равновесие, към края на май отчетената безработица е 9.0%, като регистрира леко увеличение с 0.1 пп спрямо предходния месец. Броят на новорегистрираните безработни в Агенцията по заетостта през месеца е 31 487 човека, като се отчита спад с 55 585 души спрямо месец април. Въпреки това, общият брой на безработните нараства с 2 643 и в края на месеца достига 295 453.

Месечната инфлация към края на май отново е с отрицателна стойност, минус 0.3%, генерирайки годишна стойност на показателя от 1.3%. Инфлацията от началото на годината е минус 0.6%.

След регистрирания рекорден спад през април (47.7 пункта), общият показател на бизнес климата се покачва с 11.8 пункта през месец май и по последни данни тази тенденция продължава и през юни, когато бележи ръст от 11.4 пп. И в двата месеца подобрение се отчита във всички разглеждани сектори.

В условията на епидемичната обстановка през месец май пътуванията на български граждани в чужбина са 123.3 хил. или с 83.8% под регистрираните през май 2019 година. Регистрираните пътувания на чужденци в България са 120.4 хил., като отчитат спад с 87.3% спрямо същия период на 2019 г. Спрямо април 2020 г. се отчита ръст, съответно с 63.8% и 48.3%, което предимно се дължи на отпадането на строгите мерки, наложени през периода на извънредното положение, както и на започващия летен туристически сезон. Въпреки това потокът на туристи е драстично по-малък от този, регистриран за същия период на 2018 и 2019 година.

Разгледайте пълната информация за макроикономическия бюлетин тук.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon