новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в Тарифата на Банка ДСК за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме за следните основни промени в Тарифата за бизнес клиенти:

  • Считано от 01.09.2020 г. в сила влиза промяна в прилагането на „Месечна такса наличност по платежни сметки“ на бизнес клиенти, като в обхвата на таксата се включват и сметките в щатски долари.

  • Считано от 12.10.2020 г. при обмяна на валута по сметка при теглене/внасяне на пари в наличност от/ по сметка във валута, различна от валутата на сметката, ще се прилага съответният касов курс, съгласно Валутния бюлетин на банката към момента на операцията.

  • Считано от 01.09.2020 г. в сила влиза и промяна в част от таксите и комисионите за преводи, извършвани в поделения на банката, както следва:

 РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

Услуга

Такса

Трансакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Валута

Вътрешнобанкови преводи:

 

 

Кредитен превод по собствени сметки на един клиент

 2,50 лв.  

 EUR 1.28

Кредитен превод по сметки на трети лица

 2,50 лв.  

 EUR 1.28

Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

 7,50 лв.  

 

Изпълнение на периодичен кредитен превод

 2,50 лв.  

 EUR 1.28

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор, вкл. по собствени сметки на един клиент

 2,50 лв.  

 EUR 1.28

Директен дебит:

  

- иницииране на нареждане за директен дебит

 2,50 лв. EUR 1.28

- плащане по нареждане за директен дебит

 2,50 лв. EUR 1.28

 РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

Услуга

Такса 

Трансакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Валута

Междубанкови изходящи преводи:

 

 

Кредитен превод през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

15,00 лв.

 

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Кредитен превод през RINGS

25,00 лв.

 

Директен дебит:

 

 

- иницииране на нареждане за директен дебит

5,00 лв.

 

- плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

5,00 лв.

 

- плащане по нареждане за директен дебит през RINGS

25,00 лв.

 

Кредитни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) за суми до 100 000 лв.

 

EUR 2.56

Кредитни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) за суми от и над 100 000 лв.

 

EUR 12.78С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати