новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.10.2020 г., приложимите такси при нареждане на валутни преводи с опция „разноски на другите банки за сметка на наредителя“, събирани в допълнение към съответната такса за изходящ валутен превод в следните валути, ще бъдат както следва:

  • преводи в швейцарски франкове: CHF 15;

  • преводи в китайски юани: CNY 50;

  • преводи в японски йени: 0,05%, мин. JPY 5000.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62 от ЗПУПС за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен с Банката. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 05.10.2020 г.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon