новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в „Младежки пакет“ и пакет „ДСК Академи“ за 2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2020 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в „Младежки пакет“ и пакет „ДСК Академи“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се запазват за календарната 2021 година:

„Младежки пакет“

 

Услуга

Такса

1.

Сметка с Младежка карта в лева

 

1.1.

Откриване

Без такса

1.2.

Поддържане и оперативно обслужване – месечна такса

Без такса

2.

Дебитна карта „Младежка карта“ в лева

 

2.1.

Издаване

Без такса

2.2.

Годишна такса

Без такса

2.3.

Теглене на пари в наличност от АТМ на Банка ДСК

Без такса

2.4.

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в Р. България

0,65 лв.

3.

Месечна такса за пакета

1,00 лв.


Пакет „ДСК Академи“

 

Услуга

Такса

1.

Сметка със студентска карта DSK-ISIC в лева

 

1.1.

Откриване

Без такса

1.2.

Поддържане и оперативно обслужване – месечна такса

Без такса

1.3.

 

Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева и междубанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА на такси за обучение към ВУЗ на територията на Р. България

Без такса

 

2.

Дебитна карта DSK-ISIC в лева

 

2.1.

Издаване

Без такса

2.2.

Годишна такса

Без такса

2.3.

Теглене на пари в наличност от АТМ на Банка ДСК

Без такса

2.4.

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в Р. България

0,45 лв.

3.

Допълнителна дебитна карта в лева – Debit MasterCard PayPass или Visa Debit payWave

 

3.1.

Издаване

Без такса

3.2.

Преиздаване при изтичане на срока на валидност

Без такса

3.3.

Теглене на пари в наличност от АТМ на Банка ДСК

Без такса

3.4.

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в Р. България

0,45 лв.

4.

Месечна такса за пакета

0,50 лв.


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon