новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „Start“ и „Smart“ за 2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2020 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в пакети „Start“ и „Smart“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се променят за календарната 2021 година, както следва:

Платежен пакет „Start“

 

Услуга

Такса

1.

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

2.

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

3.

Месечна такса за банковата карта, включена в пакета – месечна такса

Без такса

4.

Месечна такса за пакета

2,50 лв.

Платежен пакет „Smart“

 

Услуга

Такса

1.

Откриване на разплащателната сметка

Без такса

2.

Поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка – месечна такса

Без такса

3.

Месечна такса за банковата карта, включена в пакета – месечна такса

Без такса

4.

Междубанков/вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА

през ДСК Директ – 10 броя месечно

Без такса

5.

Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК

Без такса

6.

Одобрение на кредит – овърдрафт

Без такса

7.

Такса за обслужване на револвиращи кредитни карти

20% отстъпка от таксата

8.

Застраховка „Комфорт“

Без такса

9.

Месечна такса за пакета

- С карти Visa Debit payWave/Debit Mastercard PayPass


- С карти VISA Space/Mastercard Space


- С карти World Debit MastercardBGN 5.50/ EUR 2.90/ USD 3.40


BGN 6.50/ EUR 3.40/ USD 4.00


BGN 8.50/ EUR 4.40/ USD 5.20Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon