новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакет „ДСК Премиум Моряци“ за 2021г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2020 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в пакет „ДСК Премиум Моряци“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се запазват за календарната 2021 година:

Услуги

Такси

1.

Откриване и поддръжка на една стандартна разплащателна сметка в лева и една основна дебитна карта

Без такса

2.

Откриване и поддръжка на една стандартна разплащателна сметка и една основна дебитна карта в чужда валута – EUR или USD

Без такса

3.

Неограничен брой преводи в лева (без РИНГС) до други банки в страната през системата за електронно банкиране

Без такса

4.

Неограничен брой вътрешни преводи в лева в Банка ДСК през системата за електронно банкиране

Без такса

5.

Неограничен брой транзакции с основна дебитна карта, издадена в лева на банкомат на Банка ДСК

Без такса

7.

1 брой на месец транзакции с основна дебитна карта, издадена в лева на банкомат на друга банка в страната

Без такса

8.

Неограничен брой автоматични плащания на комунални услуги през стандартна разплащателна сметка

Без такса

9.

1 брой на месец междубанкови входящи кредитни преводи във валута от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро от други банки в ЕИП

Без такса

10.

Неограничен брой плащания на комунални услуги през електронни канали

Без такса

11.

Годишна такса за една основна кредитна карта – Visa/Mastercard Galaxy

Без такса

12.

10 броя на месец SMS известия по основна разплащателна сметкa в лева

Без такса

13.

Теглене на суми в брой до 5 000 лв. (или равностойността в чужда валута) дневно

0,35%, мин. 3.50лв./1.80 EUR, макс. 7.00лв./3.60 EUR

14.

Внасяне на пари в наличност до 10000лв. (или равностойността в чужда валута) дневно

Без такса

*Преференциални условия за услуги, се предоставят сумарно по двете разплащателни сметки включени в пакета

Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Частно банкиране Моряци“ -  14,90 лв. / EUR 7.95/ USD 8,95


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon