новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакет „ДСК Частно банкиране Моряци“ за 2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че валидните за календарната 2020 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в пакет „ДСК Частно банкиране Моряци“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, се запазват за календарната 2021 година:

Услуги

Такси

1.

Индивидуално обслужване от специализиран личен банкер

Без такса

2.

Откриване и поддръжка на една стандартна разплащателна сметка в лева и една основна дебитна карта

Без такса

3.

Откриване и поддръжка на една стандартна разплащателна сметка и една основна дебитна карта в чужда валута – EUR или USD

Без такса

4.

Неограничен брой преводи в лева (без РИНГС) до други банки в страната през системата за електронно банкиране

Без такса

5.

Неограничен брой кредитни преводи в евро към други банки в ЕИП наредени през електронни канали

Без такса

6.

1 брой на месец междубанкови входящи кредитни преводи във валута от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро от други банки в ЕИП

Без такса

7.

Неограничен брой вътрешни преводи в лева в Банка ДСК през системата за електронно банкиране

Без такса

8.

Неограничен брой транзакции с основна дебитна карта, издадени в лева на банкомат на Банка ДСК

Без такса

9.

2 броя на месец транзакции с основна дебитна карта, издадена в лева на банкомат на друга банка в страната

Без такса

10.

1 брой на месец транзакция с основна дебитна карта, издадена в чуждестранна валута на банкомат в чужбина

Без такса

11.

Неограничен брой автоматични плащания на комунални услуги през стандартна разплащателна сметка

Без такса

12.

Неограничен брой плащания на комунални услуги през електронни канали

Без такса

13.

Годишна такса за една основна кредитна карта – Visa/Mastercard Gold

Без такса

14.

20 броя на месец SMS известия по основна разплащателна сметкa в лева

Без такса

15.

Теглене на суми в брой до 5 000 лв. (или равностойността в чужда валута) дневно

0,35%, мин. 3.50лв./1.80 EUR, макс. 7.00лв./3.60 EUR

16.

Внасяне на пари в наличност до 10000лв. (или равностойността в чужда валута) дневно

Без такса

*Преференциални условия за услуги, се предоставят сумарно по двете разплащателни сметки включени в пакета

Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Частно банкиране Моряци“ -  26.90 лв. /EUR 13.95 / USD 15,95


Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon