новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 04.01.2021 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти.

Промените ще бъдат, както следва:

1. БИЗНЕС ДЕБИТНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Дебитни карти Business Debit Mastercard, Visa Business Debit и спрените от продажба VISA Business Electron, Maestro Business, VISA Business Space, Mastercard Business Space, Visa Business Gold Debit

 

 

             Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в България и в чужбина, вкл. и на АТМ на OTP Group в чужбина

1.50 лв

EUR 0.77/ USD 0.90

              Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

0.80%, мин. 4.50 лв

0.80%, мин. EUR 2.50/USD 3.50

              Справка по сметка чрез АТМ на Банка ДСК

0.40 лв

EUR 0.20/ USD 0.30

2. БИЗНЕС КРЕДИТНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Кредитни карти Mastercard Business Credit, Visa Business Credit, Visa Business Gold Credit:

 

 

              Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК

4.00 лв + 3%

EUR 2.00/USD 3.00 + 3%

              Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в България и в чужбина, с изключение на АТМ на OTP Group в чужбина

7.00 лв + 3%

EUR 3.58/USD 4.19 + 3%

              Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

4.00 лв + 3%

EUR 2.00/USD 3.00 + 3%

3. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност (на всяка трансакция):

 

 

  Теглене на суми в банкноти:

 

 

             За суми до 2 000 лева/EUR 1 000, вкл.

0.55% върху цялата сума, мин. 4,50 лв

0.55% върху цялата сума, мин. EUR 2,50

             За суми над 2 000 лева/EUR 1 000:

 

 

             - с предизвестие

0.60% върху цялата сума

0.65% върху цялата сума

             - без предизвестие

0.80% върху цялата сума

0.80% върху цялата сума

  Писмено заявени, но неизтеглени от клиента суми

0.60% върху заявената, но неизтеглена сума,

мин. 12.00 лв

0.65% върху заявената, но неизтеглена сума,

мин. EUR 6.50

4. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Трансакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

ВАЛУТА

  Вътрешнобанкови преводи:

 

 

             Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица), когато внасяните пари са в банкноти:

 

 

                - по сметки, открити в Банка ДСК

0.45%, мин. 4.50 лв

0.45%, мин. EUR 2.30

                - по бюджетни сметки с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

0.45%, мин. 13.50 лв

 

             Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица), когато внасяните пари са в монети*

5%, мин. 15 лв.

 

  Междубанкови изходящи преводи в лева:

 

 

             Наличен паричен превод, когато внасяните пари са в монети*

5%, мин. 35 лв.

 

 

  Междубанкови изходящи преводи във валута към други банки извън ЕИП и преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП:

 

 

             Кредитен превод в унгарски форинти (HUF)

 

0.15%, мин.EUR 20.00

  Междубанкови входящи преводи във валута от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро от други банки в ЕИП:

 

 

             Кредитен превод в унгарски форинти (HUF)

 

0.08% мин. EUR 5.00, макс. EUR 100.00

*При комбинирано внасяне на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., върху цялата сума се прилага таксата за банкноти.


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon