новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промени и ограничение при нареждане на преводи през електронното и мобилно банкиране по време на предстощите коледни и новогодишни празници

У в а ж а е м и    к л и е н т и,

Във връзка с предстоящи коледни и новогодишни празници, както и с оглед на приключването на финансовата 2020 година ще бъдат въведени следните промени и ограничения за нареждане на преводи през електронното и мобилното банкиране на Банка ДСК:

1. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА и РИНГС, наредени до 14.00 ч. на 31.12.2020 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи, наредени след този час - на 04.01.2021 г.

2. Междубанкови преводи във валута:
   - наредени след 14:00 ч. на 23.12.2020г., ще бъдат издадени с дата 29.12.2020 г.
   - наредени след 14:00 ч. на 31.12.2020 г., ще бъдат издадени с дата 04.01.2021  г.

3. Вътрешнобанкови преводи за суми над 30 000 лева, получени :
   - след 15:00 часа на 23.12.2020г., ще бъдат обработени на 29.12.2020 г.;
   - след 15:00 часа на 31.12.2020г., ще бъдат обработени на 04.01.2021 г.

4. Вътрешнобанкови преводи за суми под 30 000 лева, получени след 20:00 часа на 31.12.2020 г. ще бъдат обработени на 04.01.2021 г.

5. Нареждания през СЕБРА ще се приемат само до 29.12.2020 г.(включително).

6. Инициирането на искания за директен дебит, получател по които са  сметки на бюджетни организации, подлежащи на зануляване, се извършва най-късно до 29.12.2020 г. /включително/.

7. Услугата “Плащане на местни данъци и такси” няма да бъде достъпна в периода от 17:00 ч. на 29.12.2020 г . до 09:00 на 04.01.2021 г.

8. По време на коледните празници Банката ще работи с вальор 29.12.2020 г.

9. По време на Новогодишните празници Банката ще работи с вальор 04.01.2021 г.

10. На 31.12.2020 г. след 20:00 ч. и на 01.01.2021 г. са възможни частични прекъсвания на достъпа.

Банка ДСК Ви пожелава весело посрещане на коледните празници, здраве и успехи през Новата 2021 година!


Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon