новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК подписа споразумение с Фонда на фондовете в подкрепа на малките и средни предприятия

Банката стартира 2021 г., като добави още един инструмент за облекчено финансиране за своите бизнес клиенти

Банка ДСК подписа гаранционно споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонда на фондовете), чрез което ще финансира микро, малки и средни предприятия, засегнати от пандемията. С присъединяването към гаранционния инструмент на Фонда на фондовете Банка ДСК отново ще подкрепи ликвидните нужди  и реализирането на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия в България.

Гаранционната схема, управлявана от Фонда на фондовете, се финансира със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана със средства от Европейски фонд за регионално развитие, и ще допринесе за преодоляване на икономическите последици от кризата, свързана с разпространението на COVID-19.

В рамките на споразумението Банка ДСК ще предостави кредити при 25% по-ниски лихви от стандартните или при облекчени изисквания за обезпечение, като Фондът на фондовете се ангажира да гарантира до 80% от размера на кредита.

Кредитите са със срок до 10 години, без такса за включване в гарантирания портфейл. Финансирането се осъществява при спазване на условията за допустимост и на правилата за ползване на минимални помощи de minimis.

С участието си в антикризисната програма на Фонда на фондовете Банка ДСК се утвърждава като надежден партньор на малкия и среден бизнес, като за пореден път показа готовност да подкрепи бизнес клиентите си в усилията им да се справят с негативните ефекти на пандемията.

Наред с програмата на Фонда на фондовете, Банка ДСК си партнира и с Българска банка за развитие, както и с Европейския инвестиционен фонд, като ползва активно предлаганите от тях инструменти в подкрепа на бизнеса, който изпитва затруднения в настоящата икономическа обстановка.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon