новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2021 г. Банка ДСК въвежда за клиенти физически лица месечна такса наличност по платежни сметки (разплащателни, спестовни сметки и др.) във всички валути, която се формира както следва:

• За всеки ден от съответния месец, в който общото дневно салдо по всички сметки на един клиент надвишава 400 000 левова равностойност, клиентът дължи 0,7% на годишна база върху сумата на превишението.

Наличности по дарителски сметки и срочни влогове/депозити не се отчитат при определяне на общо дневно салдо.

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.04.2021 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon