новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промяна в Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги и в Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица

Уважаеми Клиенти,

Банка ДСК ви уведомява, че считано от 15.04.2021 г. влизат в сила изменения и допълнения в Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица, както следва:

1. В Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги и в Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица се въвежда 24-часов дневен лимит по дебитна/кредитна карта за внасяне на пари в брой чрез банкомат -  9 775 BGN.

2. В Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги:

2.1. се преустановява възможността за довнасяне и за частично теглене на суми от Виртуален срочен депозит;

2.2. се допълват условията за сключване на валутна сделка чрез интернет банкирането „ДСК Директ“ на преференциален валутен курс.

3. В Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит за физически лица е добавена възможност Банката да извършва информационни изявления до клиента и чрез кратки текстови съобщения през мобилни приложения.

С пълните текстове на Общите условия може да се запознаете на уебсайта ни, както и във всеки офис на Банка ДСК.

Моля, считайте настоящото за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай, че не сте съгласни с извършените промени, имате право да прекратите сключения договор преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я e уведомил за обратното преди 15.04.2021 г.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати