новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промяна в Общите условия на Банка ДСК, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиентите

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 09.02.2021 г. са приети промени в Общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиентите на Банка ДСК АД.

Основните промени са свързани с унифициране режима на идентифициране на клиентите на инвестиционни услуги и дейности с общия режим на идентификация в Банката, като се прави директна препратка към Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, както и отпадане на изискването за деклариране на някои обстоятелства при подаване на нареждане. Допълнително, в Общите условия изрично се урежда реда за съхранение на финансови инструменти с цел по-голяма яснота и се допълват услуги и дейности посочени в действащия лиценз на Банката.

Можете да се запознаете с промените тук.

Промените влизат в сила от 17.02.2021 г.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon