новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в Тарифата на Банка ДСК за бизнес клиенти, в сила от 01.04.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2021 г. ,„Месечна такса наличност по платежни сметки“ на бизнес клиенти ще се прилага при нови ценови условия, както следва.

 • Такса в размер на 1,50 % /годишно/ върху левовата равностойност на сумарното дневно салдо от платежни сметки на ниво клиент (в т.ч. за всички валути), за дните в които това дневно салдо надвишава 200 000 лв. / двеста хиляди лева/.

Актуализирани такси ще се прилагат и по позиции:

 • Приемане на пари по срочен депозит / безкасово или внасяне в брой/;

 • Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка – относимо към набирателни сметки за регистрация или увеличение на капитал.

 • Промените ще бъдат, както следва:

   

  Приемане на пари по срочен депозит (безкасово или внасяне в брой)

   
  на суми с размер над 200 000 лв./левова равностойност

  1,50% годишно върху цялата сума в зависимост от матуритета на депозита

  на суми, независимо от размера, при надхвърляне на общата депозитна експозиция над 200 000 лв./левова равностойност

  1,50% годишно върху цялата сума в зависимост от матуритета на депозита, мин. 50 лв./25 EUR/30 USD/GBP 23/ CHF 28
  *Таксата се прилага върху внесената сума, с която се надхвърля експозицията на клиента

  Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка

   
   

  Набирателна сметка за регистрация или увеличение на капитала:

   
   

  - когато депозираната сума е над 200 хил. лв/100 хил. евро вкл.

  1,50% годишно върху сумата 


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon