новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени при издаването и обслужването на карти за физически лица и бизнес клиенти в сила от 01.09.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2021 г., срокът на валидност на новоиздадените и преиздадени от Банка ДСК дебитни и кредитни карти на физически лица и бизнес клиенти се променя, както следва:

Срок на валидност на банковата карта

Било

Става

3 години

5 години


Промяната влиза в сила за всички издавани/преиздавани (независимо от причината) от Банка ДСК банкови карти с изключение на следните няколко вида карти, при които промяна в срока на валидност няма да има:

  • Специални дебитни карти за физически лица: ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс, DSK-ISIC, DSK-ISIC-UNI, студентска книжка с банкова функционалност, младежки карти;

  • Кредитни карти за физически лица: DSK-ITIC.

Настоящото има характер на предварително уведомление за клиенти физически лица в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.09.2021 г.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon