новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Над 80 микро, малки и средни клиенти на Банка ДСК получиха подкрепа за бизнеса си в последните два месеца

 

Средствата се отпуснаха в рамките на „Програма за възстановяване“. Средният размер на кредитите е до 160 хиляди лева, за да се гарантира разпределението им сред повече компании

През изминалите два месеца над 80 микро, малки и средни предприятия – клиенти на Банка ДСК получиха подкрепа за възстановяване на бизнес активностите си. Това стана възможно благодарение на подписаното през юни Споразумение за изменение и допълнение към Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонда на фондовете). Финансовият инструмент цели да улесни достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия, като предоставя финансиране при по-благоприятни условия.

Направените в началото на юли промени по споразумението с Фонда на фондовете разшириха кръга от допустими крайни получатели и дадоха възможности за финансиране на повече дейности. В резултат на това Банка ДСК отчита повишен интерес от страна на бизнеса за ползване на средства по гаранционната програма, добила популярност като „Програма за възстановяване“. Облекчените условия за достъп до финансиране и съкратените срокове на одобрение на кредитите насърчават много компании от малкия и среден бизнес да кандидатстват за средства по програмата, за да могат по-лесно да преодолеят негативните ефекти от ковид кризата.

След въвеждането на облекчените условия, за по-малко от два месеца  Банка ДСК реализира почти три пъти повече кредити в сравнение с първите няколко месеца след старта на Програмата в първоначалния й вид. При новите условия са подписани над 80 договора за кредит с компании от различни сектори на икономиката, които отговарят на критериите за допустимост. Основната част от тези кредити са предоставени на микро и малки предприятия (с до 50 души персонал) - средният размер на сделките е под 160 хиляди лева, като така се гарантира разпределяне на средствата сред голям брой компании. Освен вече подписаните сделки, към момента банката обработва още близо 50 кредита, които предстои да бъдат финализирани. Така на база отпуснатите кредити и сделките в процес на обработка, Банка ДСК наближава 90% от предназначения лимит за кредитиране.

Банката планира да продължи финансирането със същите ускорени темпове, като прогнозите са за достигане на предвидения за Банка ДСК лимит много преди края на годината, когато е и крайният срок за предоставяне на кредити по програмата. По този начин Банката ще подпомогне българския бизнес в преодоляването на  предизвикателства на усложнената икономическа ситуация.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon