новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промяна в начина на оформяне на Общите условия към договори за издаване и обслужване на кредитни карти за физически лица в сила от 01.09.2021 г.

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2021 г., „Банка ДСК“ АД извършва промяна в начина на оформяне на Общите условия към договори за издаване и обслужване на кредитни карти за физически лица. Промените са следните:

  • Правата и задълженията на страните, свързани с издаването и обслужването на кредитната карта като платежен инструмент съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи вече ще се уреждат в Общите условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица, с които можете да се запознаете във всяко едно поделение на Банката, както и на нейната интернет страница www.dskbank.bg, в разделите за всяка една банкова карта, секция Документи.
  • Отпада предоставянето на отделен документ Общи условия за издаване на кредитни карти по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК.
  • За нови клиенти горното означава, че правата и задълженията на страните, свързани с използването на кредитния лимит, който се ползва чрез кредитна карта, се уреждат в Договор за издаване и обслужване на кредитен лимит по кредитна карта за физически лица, чието съдържание е съобразено с изискванията на Закона за потребителския кредит. А Правата и задълженията, свързани с издаването и обслужването на кредитната карта като платежен инструмент ще се уреждат в Общите условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица.
  • За клиенти, които към 01.09.2021 г. имат сключен договор за издаване и обслужване на кредитна карта, промени по същество, отразяващи се на характера и условията за ползване на платежния инструмент, както и на кредитния лимит, не са извършвани и няма. По отношение на ползването на кредитния лимит се прилага договореното до този момент с Банката. Единствената промяна за тези клиенти се изразява в това, че от 01.09.2021 г., в договорните отношения, свързани с предоставянето на платежни услуги чрез кредитна карта, вместо Общи условия за издаване на кредитни карти по договорза издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, се прилагат Общите условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица.
При поискване, Общите условия се предоставят и на хартиен носител.

С уважение, 
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати