новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промени в част от под-фондовете, управлявани от Schroder International Selection Fund (SISF)


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че бордът на директорите на Schroder International Selection Fund (SISF) е решил да извърши промени в част от под-фондовете, управлявани от дружеството. Промените ще влязат в сила от 29 октомври 2021 г. и са както следва:

Под-фондовете, посочени в списъка по-долу, ще включат в инвестиционната си политика и ESG критерии (Environmental, Social, Governance - околна среда, социални ефекти и добри управленски практики),  съобразно чл. 8 от Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).  Направените промените ще дадат сигурност на инвеститорите в тези фондове, че инвестициите им няма да са асоциирани с вреди, нанесени върху околната среда или обществото и че компаниите в портфейла на под-фондовете спазват най-добрите практики за прозрачност и управление.

При необходимост, ще бъдат променени релевантните сравнителни показатели и бенчмаркове на отделните под-фондове.

Списък с фондовете засегнати от горните промени:

SISF Asian Dividend Maximiser EUR

SISF Asian Dividend Maximiser USD

SISF Asian Equity Yield EUR

SISF Asian Equity Yield USD

SISF Asian Opportunities EUR

SISF Asian Opportunities USD

SISF Asian Total Return USD

SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD

SISF Changing Lifestyles

SISF Euro Bond

SISF EURO Government Bond

SISF Euro High Yield EUR

SISF European Smaller Companies

SISF Global Corporate Bond USD

SISF Global Disruption USD

SISF Global High Yield USD

SISF Global Target Return EUR

SISF Global Target Return USD

SISF Smart Manufacturing

SISF UK Equity EUR Hedged

SISF UK Equity USD Hedged

SISF US Dollar Bond

SISF US Smaller Companies USD

За повече детайли можете да се запознаете с официалното уведомление от Schroders.

Под-фонд SISF European Equity Yield ще разшири инвестиционната си политика, за да се фокусира не само върху компании с по-висока от средната дивидентна доходност, а и върху всякакви подценени компании, отговарящи на стриктни ESG критерии. В допълнение, под-фонда ще промени името си на SISF European Sustainable Value, за да отрази промяната в инвестиционната си стратегия.

За повече детайли можете да се запознаете с официалното уведомление от Schroders.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon