новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в „Младежки пакет“ и пакет „ДСК Академи“ за 2022 г.Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в „Младежки пакет“ и пакет „ДСК Академи“ на Банка ДСК, както и дължимата месечна такса за тях, за календарната 2022 година, ще бъдат както следва:

„Младежки пакет“

Услуга

Такса 

1. Сметка с Младежка карта в лева – един брой

 

1.1. Откриване

Без такса

1.2. Поддържане и оперативно обслужване

Без такса

2. Дебитна карта „Младежка карта“ в лева – един брой

 

2.1. Издаване

Без такса

2.2. Годишна такса

Без такса

3. Месечна такса за пакета 1,50 лв. 

Пакет „ДСК Академи“

Услуга

Такса 

1. Сметка със студентска карта DSK-ISIC в лева – един брой

 

1.1. Откриване

Без такса

1.2. Поддържане и оперативно обслужване

Без такса

1.3. Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева и междубанков еднократен кредитен  превод в лева през БИСЕРА на такси за обучение към ВУЗ на територията на Р. България

              Без такса

2. Дебитна карта DSK-ISIC в лева – един брой

 

2.1. Издаване

Без такса

2.2. Годишна такса Без такса
 

3. Допълнителна дебитна карта в лева – Debit MasterCard PayPass или Visa Debit payWave – един брой

 
3.1. Издаване Без такса
3.2. Преиздаване при изтичане на срока на валидност Без такса
4. Месечна такса 1,00 лв.


Бихме искали да Ви обърнем внимание, че при теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК и на АТМ на други банки в България, считано от 01.01.2022 г., ще се прилагат стандартните ценови условия съгласно актуалната тарифа на Банка ДСК. Използваме случая да напомним, че при плащане с банкова карта на ПОС при търговци, не се дължи такса.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon