новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „ДСК Флекси“ за 2022 г.



Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за календарната 2022 година се запазват валидните за календарната 2021 година месечна такса и специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежни пакети „ДСК Флекси“, както следва:

Пакет „ДСК Флекси - 1“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Месечна такса за пакета

              2,50 лв.

Пакет „ДСК Флекси - 2“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

              

3 броя месечно
без такса

 5. SMS известяване

10 броя месечно
без такса

 
 6. Месечна такса за пакета4,65 лв. 

Пакет „ДСК Флекси - 3“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

                     
3 броя месечно
без такса
 
 5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“

2 броя месечно
без такса

 
 6. Комунални плащания през електронните канали3 броя месечно
без такса 
 7. SMS известяване 10 броя месечно
без такса
 8. Месечна такса за пакета 4,99 лв.

Пакет „ДСК Флекси - 4“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

 4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката3 броя месечно
без такса 

5. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал

             
5 броя месечно
без такса 
6. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал

2 броя месечно
без такса

 
 7. SMS известяване 10 броя месечно
без такса
 8. Месечна такса за пакета 5,50 лв.

Пакет „ДСК Флекси - 5“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

              Без такса

2.  Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

            
3 броя месечно
без такса 

5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“

             
2 броя месечно
без такса

6. Комунални плащания през електронните канали 

3 броя месечно
без такса

7. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал   5 броя месечно
без такса
 

8. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал

2 броя месечно
без такса 
9. SMS известяване 10 броя месечно
без такса
10. Месечна такса за пакета 5,95 лв.

Пакет „ДСК Флекси - пенсионери“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

              

3 броя месечно
без такса

 5. SMS известяване

10 броя месечно
без такса

 
 6. Месечна такса за пакета2,90 лв. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon