новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „ДСК Флекси“ за 2022 г.Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за календарната 2022 година се запазват валидните за календарната 2021 година месечна такса и специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежни пакети „ДСК Флекси“, както следва:

Пакет „ДСК Флекси - 1“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Месечна такса за пакета

              2,50 лв.

Пакет „ДСК Флекси - 2“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

              

3 броя месечно
без такса

 5. SMS известяване

10 броя месечно
без такса

 
 6. Месечна такса за пакета 4,65 лв. 

Пакет „ДСК Флекси - 3“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

                     
3 броя месечно
без такса
 
 5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“

2 броя месечно
без такса

 
 6. Комунални плащания през електронните канали 3 броя месечно
без такса 
 7. SMS известяване  10 броя месечно
без такса
 8. Месечна такса за пакета  4,99 лв.

Пакет „ДСК Флекси - 4“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

 4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката 3 броя месечно
без такса 

5. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал

             
5 броя месечно
без такса 
6. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал

2 броя месечно
без такса

 
 7. SMS известяване  10 броя месечно
без такса
 8. Месечна такса за пакета  5,50 лв.

Пакет „ДСК Флекси - 5“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

              Без такса

2.  Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

            
3 броя месечно
без такса 

5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“

             
2 броя месечно
без такса

6. Комунални плащания през електронните канали 

3 броя месечно
без такса

7. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал    5 броя месечно
без такса
 

8. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал

2 броя месечно
без такса 
9. SMS известяване  10 броя месечно
без такса
10. Месечна такса за пакета  5,95 лв.

Пакет „ДСК Флекси - пенсионери“

Услуга

Такса 

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

 Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

              

3 броя месечно
без такса

 5. SMS известяване

10 броя месечно
без такса

 
 6. Месечна такса за пакета 2,90 лв. 

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon