новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „Start“ и „Smart“ за 2022 г.Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за календарната 2022 година:

1. Запазват се валидните за календарната 2021 година месечна такса и специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в пакет „Start“, както следва:

Платежен пакет „Start“

Услуга

Такса 

1. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Месечна такса за една дебитна карта, включена в пакета

Без такса

3. Месечна такса за пакета

2,50 лв.2. Запазва се валидната за календарната 2021 година месечна такса за ползване на пакет „Smart“

3. Специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежен пакет „Smart“, се променят за календарната 2022 година, както следва:

Платежен пакет „Start“

Услуга

Такса 

1. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Месечна такса за една дебитна карта, включена в пакета

Без такса

3. Междубанков/вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА през ДСК Директ

10 бр. месечно
без такса

4. Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК 3 бр. месечно
без такса
5. Одобрение на кредит – овърдрафт Без такса
6. Такса за обслужване на револвиращи кредитни карти 20% отстъпка от таксата 
7. Застраховка „Комфорт“ Без такса
8. Месечна такса за пакета 
 - С карти Visa Debit payWave/Debit Mastercard PayPass 

BGN 5.50/ EUR 2.90/ USD 3.40

 - С карти VISA Space/Mastercard Space 

BGN 6.50/ EUR 3.40/ USD 4.00

 - С карти World Debit Mastercard 

BGN 8.50/ EUR 4.40/ USD 5.20

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon