новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промени в тарифата на „Банка ДСК“ АД за лихвите, таксите и комисионите в частта ѝ, приложима към сделките с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с решение от 20.12.2021 г. на Комитета за развитие на продукти, продажби и ценообразуване, считано от 21.01.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на „Банка ДСК“ АД в частта ѝ, приложима към сделките с финансови инструменти.

Промените са свързани основно с актуализиране на таксите и комисионите на Банката във връзка с предлагане на новите услуги по предоставяне на инвестиционни съвети и управление на портфейл на клиенти.

Актуализираната тарифа влиза в сила от 21.01.2022 г.

Можете да се запознаете с документа тук

При несъгласие с измененията и допълненията в Тарифата всеки клиент има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизането й в сила (21.01.2022 г.), без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon