новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Преустановяване публикуването на лихвените бенчмарк индекси EONIA и LIBOR

Бихме искали да Ви информираме, че предстои да бъде преустановено публикуването на едни от широко използваните лихвени бенчмарк индекси, а именно индексите Euro overnight index average (EONIA) и London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Референтният овърнайт лихвен процент на междубанковия пазар в евро (Euro overnight index average — EONIA) е бенчмарк, който отразява лихвения процент по необезпечени междубанкови овърнайт кредити в евро. Европейският институт за паричните пазари обяви, че се прекратява публикуването на EONIA след 3 януари 2022 г.

Индексът, който ще замести EONIA, е публикуваният от Европейската централна банка краткосрочен лихвен процент в евро (euro short-term rate – €STR). Той отразява цената за овърнайт необезпечено финансиране в евро от банките в еврозоната.

Във връзка с преустановяването на EONIA Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1848 от 21 октомври 2021 г. за определяне на заместител на референтния лихвен процент овърнайт на междубанковия пазар в евро.

Друг широко използван индекс, чието публикуване предстои да бъде преустановено, е London Interbank Offered Rate (LIBOR). На 5 март 2021 г. британският финансов регулатор (Financial Conduct Authority –  FCA) обяви датите, след които данните, подавани от панела банки за всички  индекси LIBOR, ще бъдат преустановени или вече няма да бъдат представителни:

  • след 31 декември 2021 г. за всички GBP, EUR, CHF и JPY LIBOR бенчмаркове, както и за 1W и 2M USD LIBOR бенчмаркове;

  • след 30 юни 2023 г. за останалите USD LIBOR бенчмаркове.

Във връзка с преустановяването на LIBOR предстои пазарните участници да преминат от LIBOR индекси към алтернативни референтни индекси. Препоръчани алтернативни референтни индекси са:

LIBOR

Алтернативен референтен индекс

USD LIBOR

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

GBP LIBOR

Sterling Overnight Index Average (SONIA)

JPY LIBOR

Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

CHF LIBOR

Swiss Average Rate Overnight (SARON)

EUR LIBOR

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)

 

Банка ДСК следва добрите пазарни практики и ще предложи на своите клиенти препоръчаните алтернативни референтни индекси. За повече информация може да се свържете с Вашия банков представител.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon