новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„ДСК Глобални пазари“ е новият бранд, с който Банка ДСК утвърждава позициите си в предлагането на инвестиционни услуги на частни и корпоративни клиенти

Банка ДСК, част от Група ОТП, въвежда нов подход при предлагането на инвестиционни услуги за клиентите на банката, с новия си бранд „ДСК Глобални пазари“.

Екипът на „ДСК Глобални пазари“ ще предлага комплексна услуга, която включва инвестиционно посредничество, деривативни инструменти за управление на пазарните рискове, както и управление на портфейли, предоставяне на инвестиционни препоръки и съвети, частно банкиране в най-високия - платинум сегмент и попечителски услуги. По този начин клиентите на банката ще получат отлично обслужване, съобразено с индивидуалните им нужди за управление на пазарните рискове или диверсификация на свободните им средства.  

С „ДСК Глобални пазари“ банката прилага нов подход, чрез който отговаря на засиления интерес от страна на клиентите във финансови решения за управления на средствата им и различни възможности за инвестиции на международните пазари. 

Използвайки силата и експертизата на нашата компания-майка, водещата в ЦИЕ банкова Група ОТП, която обслужва над 16 милиона потребители, с концепцията „Глобални пазари“ можем да предложим комплексна услуга на наши корпоративни клиенти, които присъстват на различни пазари, в управлението на валутния, лихвения и стоковия риск, в това число и инвестиционно посредничество. А на нашите частни клиенти ще предложим богато портфолио от услуги и продукти за инвестиране на спестявания, структурирани продукти, съвсем скоро и покупко-продажбата на безналично инвестиционно злато.“, коментира Светослав Велинов, началник управление „ДСК Глобални пазари“ в Банка ДСК.

Стремежът на експертите от Банка ДСК е да гарантират, че клиентите получават същия висококачествен модел на обслужване, същото изключително ниво на услуги и цялата продуктова гама във всички страни, в които присъства Група ОТП. Синергията осигурява изключително предимство за корпоративните клиенти, които присъстват в множество страни, като им осигурява по-ефективно управление на валутния,  лихвения и стоковия риск, както и при осъществяване на инвестиционните им стратегии.

Благодарение на този оперативен модел, на клиентите се предоставя комплексно обслужване от един източник, от фазата на планиране и подготовка до сключването на сделки на паричния и капиталовия пазари.

Целта на въвеждане на новия подход е Група ОТП да бъде сред топ 3 при доставчиците на инвестиционни услуги в региона на Централна и Източна Европа в рамките на 3 години.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon