новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги, в сила от 01.04.2022 г., отнасящи се до прилаганите валутни курсове за платежни операции с банкова карта

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2022 г., Банка ДСК въвежда промени при превалутиране на транзакции, извършени с карти на Банката, при които валутата на операцията е различна от валутата на сметката на картата. Промените се изразяват във въвеждане на курсове за картови операции „купува“ и „продава“ за валути, за които Банка поддържа безкасови курсови и същите се публикуват на интернет страницата на Банката. Към датата на настоящето уведомление валутите, за които се въвеждат курсове за картови операции „купува“ и „продава“ са следните: CHF – Швейцарски франкове;  CAD – канадски долари; SEK – шведски крони; HUF – унгарски форинти; RON – румънски леи; JPY – японски йени; RUB – руски рубли; RSD – сръбски денари; PLN – нова полска злота; NOK – норвежки крони; DKK – датски крони; AUD – австралийски долари; CZK – чешки крони; CNH – китайски юан; HRK – хърватски куни; USD – щатски долари; GBP – британски лири; TRY – турски лири.

Новите текстове на клаузите от Общите условия ще бъдат следните:

 • Не се извършва превалутиране за операции с банкова карта, извършени във валута съвпадаща с валутата на сметката на клиента. За операции с банкови карти, извършени във валута различна от валутата на сметката сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сметката съгласно обменен курс за картови операции, обявен на Интернет страницата на Банката, секция Валутна информация, както следва:

  • За сметки в лева:

   - при задължаване на сметката на Клиента – от евро в лева по курс продава за картови операции за евро
   - при получаване на суми – от евро в лева по курс купува за картови операции за евро.

  • За сметки в евро:

   - при задължаване на сметката на Клиента – сметката се задължава с изчислената от МКО сума от сетълмент;
   - при получаване на суми – сметката се заверява с изчислената от МКО сума от сетълмент.

  • За сметки в щатски долари:
   - при задължаване на сметката на Клиента – от евро в лева по курс продава за картови операции за евро и от лева в щатски долари по курс купува за картови операции за щатски долари;
   - при получаване на суми – от евро в лева по курс купува за картови операции за евро и от лева в щатски долари по курс продава за картови операции за щатски долари.
 • За операция във валута, за която не са обявени обменни курсове за картови операции на Банката за тази валута, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сетълмент сметката на Банката (евро) по курс, определен за съответния ден от МКО, и Банката превалутира получената по сметката й сума във валутата на сметката на Клиента:

  • За сметки в евро:

   - при задължаване на сметката на Клиента – от лева в евро по курс купува за картови операции на Банката;
   - при получаване на суми – от лева в евро по курс продава за картови операции на Банката.

  • За сметки в щатски долари:
   - при задължаване на сметката на Клиента – от лева в щатски долари по курс купува за картови операции на Банката;
   - при получаване на суми – от лева в щатски долари по курс продава за картови операции на Банката. ;

 • При отмяна (reversal) на операция, извършена във валута различна от валутата на сметката, при превалутирането се прилагат курсовете приложени от Банката при осчетоводяването на операцията.

Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да прекратите сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.04.2022 г.  


31.01.2022 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon