новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„Ате пласт“ ООД стартира изграждането на фабрика за печат в гр. Стара Загора с подкрепата на Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК

Бизнес център Стара Загора на Банка ДСК, съвместно с дъщерното дружество на банката „Регионален фонд за градско развитие“ АД  ще финансират „Ате пласт“ ООД  за изграждането и оборудването на нова фабрика за печат на гъвкави опаковки в Индустриална зона „Загоре“ в гр. Стара Загора. В края на 2021 г. страните сключиха договор за кредит в размер на над 16.3 млн. лева, от които над 6 млн. лева са рециклирани средства по инициатива JESSICA, представляващи национален ресурс по ОП „Региони в растеж“ 2007 – 2013, осигурен чрез Фонда на фондовете.

Инвестицията в нова печатница е част от дългосрочната стратегия на „Ате пласт“ за разширение на производствената база, увеличение и автоматизиране на производствените мощности. Производството в новата база ще включва печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави  опаковки за хранително-вкусовата, строителната, мебелната, хигиенната и санитарна промишленост.

Инвестицията ще допринесе за устойчивото икономическо развитие на региона. Строителните дейности се очаква да бъдат завършени и фабриката да е изцяло функционираща до края на 2022 г., като в новия завод ще се открият 21 нови работни места.

Реализацията на проекта е част от мисията на „Регионален фонд за градско развитие“ и Банка ДСК да финансира проекти с висока обществена значимост в подкрепа на местната икономика и развитие на различни сфери от градския живот. Фондът, съвместно с Банка ДСК, управлява чрез мандат от Фонда на фондовете средствата по инициатива JESSICA, предназначени за шестте големи града в страната след София – Стара Загора, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен, както и ресурса по финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за градовете Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен, Разград, Свищов, Силистра, Търговище и Шумен.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon