новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промени в общите условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на Бизнес клиенти и за предоставяне на платежни услуги по тях

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2022 г. ще влязат в сила следните промени в Общите условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти и предоставяне на платежни услуги по тях на „Банка ДСК“ АД:

  • Отпадане на ангажимента на банката за писмено уведомяване на клиентите при наличие на непогасени такси
  • Включване на салдото по сметки за съхранение на средства на трети лица в общата база за изчисляване на сумарното дневно салдо за прилагане на такса наличност

С пълния текст на променените Общи условия може да се запознаете тук.  

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon