новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за покупки и обратно изкупуване на дялове на фондове на ДСК УА, в сила от 15.05.2022 г.

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с решение от 08.04.2022 г. на „Комитета по развитие на продукти, ценообразуване и продажби“ на Банка ДСК, считано от 15.05.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на „Банка ДСК“ АД (Тарифата) в частта ѝ, приложима към сделките с дялове на инвестиционни фондове, управлявани от управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

 

Нови такси (% от НСАД)

 ФондПокупкаПокупка по инвестиционен планОбратно изкупуване
ДСК Баланс0.50% 0.25%0.00%
ДСК Глобални защитни компании0.50% 0.25%0.00%
ДСК Растеж 1.00% 0.50%0.00%
ДСК Глобални компании 1.00% 0.50%0.00%
ДСК Динамика1.00%   0.50% 0.00%
 ДСК-ОТП Премиуим Микс0.50%0.25%   0.00%
 ДСК Хоризонт 2030 0.50%0.25%   0.00%
 ДСК Хоризонт 20350.50%0.25%   0.00%
 ДСК Хоризонт 20400.50%0.25%   0.00%

Съобразно приетите изменения в Тарифата, Колективни инвестиционни схеми, Алтернативни инвестиционни фондове и Национални инвестиционни фондове, регистрирани на територията на ЕС, се освобождават от такси покупка и обратно изкупуване при инвестиране във фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД и дистрибутирани от Банка ДСК.

При несъгласие с измененията и допълненията в Тарифата всеки клиент има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизането ѝ в сила (15.05.2022 г.), без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него дялове.

С уважение,

Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon