новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти, в сила от 01.07.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2022 г. Банка ДСК прави промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които прилага при предоставяне на услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти, както следва:

Поддържане и оперативно обслужване на клиентски сметки - Клиенти физически лица

Сметка

Такса 

Сметка със специална дебитна карта ДСК- Макс- месечна такса BGN 1.00

Дебитни и кредитни карти, вкл. спрени от продажба - Клиенти физически лица

  • Преустановява се предлагането на услугата „Експресно предоставяне на пари в наличност в чужбина при изгубена/ открадната карта“ за дебитни карти Visa Infinite Debit и кредитни карти Mastercard Gold, VISA Gold, Mastercard Platinum, VISA Platinum, Mastercard Platinum-Private Banking, Visa Infinite. 

Кредитни карти, вкл. спрени от продажба - Клиенти физически лица и бизнес клиенти

  • Таксата за теглене на пари в наличност от ATM на OTP Group в чужбина се приравнява с приложимата такса за теглене на пари в наличност на всички ATM в чужбина, а именно: BGN 7,00 + 3,00%/ EUR 3,58 + 3,00%/ USD 4,19 + 3,00%.  

Разплащания и преводи в офис на банката - Клиенти физически лица

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Запитвания във връзка с наредени преводи

BGN 40.00

Без промяна

Отмяна на нареден превод преди излъчване към кореспондентска банка или платежна система

BGN 40.00

Без промяна

Отмяна на нареден превод след излъчване към кореспондентска банка или платежна система

BGN 40.00

Без промяна

  • Въвежда се такса за отмяна на изпълнено плащане на комунални услуги/такси/данъци, по съгласие за директен дебит, в размер на 3,00 лв. за всяко отменено плащане.  

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление за клиенти физически лица в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.07.2022 г.


С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon