новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти, в частта „Такса наличност“

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.04.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти, в частта „Такса наличност“, както следва:

Месечна такса наличност по платежни сметки (разплащателни, в т.ч. специални и защитни сметки, както и сметки за съхранение и управление на средства на трети лица; особени; ескроу; ликвидационни; акредитивни) на бизнес клиенти и небанкови финансови институции:

  • За всеки ден, в който общото дневно салдо е до 200 000 левова равностойност – без такса;
  • За всеки ден, в който общото дневно салдо е равно или надвишава 200 000 левова равностойност – 1.5% на годишна база върху цялото салдо;
  • Таксата не се прилага за бюджетни организации, специални банкови сметки на нотариуси (по смисъла на чл. 25а от ЗННД), специални сметки на ЧСИ за парични средства, получени от осребряване на имущество на длъжници (по смисъла на чл. 24 от Закона за ЧСИ) и сметки за събиране на лихви, начислени по посочените специални сметки на ЧСИ.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати