новини
Новини и уведомления

Банка ДСК предоставя средства на бизнеса по Програма „Възстановяване“ на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Гаранционните инструменти по Програмата дават възможност на българските компании да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата

По време на пресконференция, след среща с представители на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и представители на търговските банки, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер обяви нов финансов инструмент в размер на 96 млн. лв., който ще послужи за гарантирането на кредити  без обезпечение за малките и средни предприятия.

Банка ДСК е една от банките в страната, която ще отпуска кредити за бизнеса чрез „Портфейлна гаранция с таван на загубите по Програма „Възстановяване“.

Гаранционните инструменти по програма „Възстановяване" дават възможност на българските фирми да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

Фондът на фондовете ще поеме до 80% от кредитния риск на банките партньори за всеки нов кредит, предоставен по програмата на малки и средни предприятия (МСП), като потенциалните загуби за публичния ресурс са ограничени до 50% от общото покритие за портфейла. Крайните получатели се очаква да бъдат подкрепени с нови кредити в размер на 240.4 млн. лв

Изпълнителният директор на Банка ДСК г-жа Диана Митева посочи, че помощта на държавата е навременна и помага на малките и средни предприятия да имат ликвидни средства.

„Обезпечението в този продукт е до 80% от сумата за индивидуален кредит. Ще има лесно одобрение, което е много важно, особено за микро фирмите. Кредитът ще се одобрява по бърза и опростена процедура след предоставяне на всички нужни документи от страна на компаниите.“ – сподели г-жа Митева по време на пресконференцията

Основните предимства по програма „Възстановяване“ са:

 • Значително улеснен достъп до бизнес кредити за българските МСП. Предприятията следва да имат поне три завършени финансови години, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години
 • Финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от действителните собственици;
 • Одобрение и усвояване на кредитите в съкратени срокове;
 • Възможност за 12-месечен гратисен период по главницата за кредити с фиксиран погасителен план;
 • Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца с включен гратисен период;
 • Намаляване на административната тежест за клиента до минимум;
 • Размер на кредита до 3 млн. лв., но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 или 2020 г. (което е по-високо) и до лимита, определен по de minimis.

Допълнителна информация и консултация по продукта, можете да получите чрез:

 • формата за обратна връзка на интернет страницата на Банка ДСК
 • изпращане на имейл на електронната поща на Контактен център: call_center@dskbank.bg
 • формата за обратна връзка на страницата на интернет банкирането ДСК Директ на адрес: www.dskdirect.bg
 • мобилното банкиране ДСК Смарт

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати