новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени отнасящи се до Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на „Банка ДСК“ АД в частта ѝ, приложима към сделките с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.06.2022 г. таксите и комисионните за предоставяне на инвестиционни услуги, обявени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банка ДСК се обособяват и обявяват в самостоятелен документ - Тарифа за инвестиционни продукти и услуги.

Упоменаването и позоваването на настоящата Тарифа за лихвите, таксите и комисионните, които Банка ДСК прилага по извършени услуги на клиенти, когато е свързано с предоставяне на инвестиционни услуги, следва да се приема и разбира като упоменаване и позоваване на Тарифата за инвестиционни продукти и услуги. При несъгласие с измененията в тарифата, клиентът има право да прекрати договора без предизвестие, преди датата на влизането ѝ в сила, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

Със съдържанието на документа може да се запознаете тук.

 

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon