новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в Общите условия на Банка ДСК към договори за кредити на земеделски производители от сегмент „Малък бизнес“

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 18.05.2022 г. са в сила следните промени в Общите условия на „БАНКА ДСК“ АД към договори за кредити на земеделски производители от сегмент „Малък бизнес“ на „Банка ДСК“ АД:

  • Промяна в начина на начисляване и събиране на таксата за ангажимент за кредити с погасителен план, като същата ще се събира на датата на лихвено плащане (чл. 8, ал. 4 от т. ІV. „Лихви, такси и комисиони. Разходи“);

На основание чл. 52, ал. 2  от Общите условия на „БАНКА ДСК“ АД към договори за кредити на клиенти земеделски производители от сегмент „Малък бизнес“, спрямо договори, сключени до 18.05.2022 г., промените в чл. 8, ал. 4 от Общите условия са в сила от 18.06.2022 г., като до посочената дата се прилага текстът от обявените на 04.01.2022 г. Общите условия на „БАНКА ДСК“ АД към договори за кредити на клиенти земеделски производители от сегмент „Малък бизнес“. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не е отправил изявление до Банката за отхвърлянето им до 18.06.2022 г.

С пълния текст на променените Общи условия може да се запознаете тук.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати