новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в Общите условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти и за предоставяне на платежни услуги по тях

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за следните промени в Общите условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти и предоставяне на платежни услуги по тях на „Банка ДСК“ АД:

  • Считано от 01.08.2022 г. се отменя начисляването на месечна такса наличност за съхранение на парични средства по сметки на бизенес клиенти (*дължимата за м. юли 2022 г. месечна такса наличност за съхранение на парични средства ще бъде удържана на 05.08.2022 г.)
  • Извършва се промяна в сроковете за изпълнение на еднократни платежни нареждания в лева: за плащания към бюджета, наредени до 14:00 часа, за небюджетни плащания за суми под 30 000 лв. - до 18:30 часа, за небюджетни плащания за суми над 30 000 лв. – до 17:00 часа (чрез РИНГС до 15:00 часа), а във валута – до 14:00 часа, наредени с текуща дата на изпълнение, се изпълняват от Банката в следните срокове за заверка на платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя:
  • в лева, по сметки, открити в други български банки: а) през БИСЕРА: за суми под 100 000 лв. за плащания към бюджета - в същия работен ден, за небюджетни плащания – за суми под 30 000 лв. - до 18:30 часа на същия работен ден, за небюджетни плащания - за суми над 30 000 лв. – до 17:00 часа на същия работен ден; б) през RINGS: за суми равни или над 100 000лв. или под 100 000лв. по желание на Клиента - до един час от получаване на платежното нареждане,
  • обикновени преводи във валута: а) в евро към страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) – на следващия работен ден; б) други преводи във валута - в рамките на четири работни дни.
  • експресни преводи във валута: а) в евро към страни от ЕИП – в същия работен ден; б) други преводи във валута – до два работни дни.
  • Незабавни плащания в лева за суми под и равни на 10 000 лв. могат да бъдат изпълнявани 24 часа в денонощието, всеки календарен ден в годината, с незабавна или близка до незабавната обработка и заверяване на сметката на получателя с потвърждение на платеца в рамките на секунди след иницииране на плащането (услугата е достъпна за клиентите след техническото ѝ обезпечаване от страна на Банката).

С пълния текст на променените Общи условия може да се запознаете ТУК.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon