новини
Новини и уведомления

Три обекта от културната инфраструктура на община Разград се ремонтират и допълват своето оборудване с нова техника

През месец август тази година стартираха строително-монтажните дейности по проект за енергийна ефективност, реконструкция, обновяване и оборудване на три сгради от културната инфраструктура на Разград - Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Етнографския музей и Музикална школа „Илия Бърнев“ към читалище „Развитие 1869“. Целта на начинанието е превръщането им в съвременни и атрактивни културно-образователни центрове.

Част от инвестицията, с обща стойност 758 296 лв., се финансира с нисколихвен кредит в размер на 161 911 лв., предоставен от „Банка ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, който има мандат от Фонд на фондовете за управление на Фонда за градско развитие за Северна България.

Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е подпомогнат с безвъзмездна финансова помощ в размер на 536 392 лв. по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата.

Предвиждат се редица дейности по модернизиране на сградите в рамките на този проект. В Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ се планира изграждане на нова тротоарна настилка около сградата,  вътрешна топлоизолация на помещенията, подмяна на дограма, отоплителна инсталация и осветителни тела, както и ремонт на покрива. Предвижда се също така обособяването на зала за провеждане на културни събития, оборудвана с нова озвучителна техника, както и обособяване на специализирана „тийн“- зона в читалнята.

В Етнографския музей община Разград възнамерява да постави топлоизолация на покрива и външна хидроизолация в основата на сградата, да подмени осветителните тела с енергоспестяващи, както и да извърши ремонтни и озеленителни дейности с цел облагородяване на вътрешния двор. Част от отпуснатото финансиране ще бъде използвано за закупуване на 3D принтер за изработка на сувенири, платно за 3D кът за снимки и за закупуване на обредни традиционни носии като символ на културно-историческото наследство на Разград. След ремонта се  предвижда разширяване на обхвата на туристическите атракции за посетителите на музея, като организиране на фотосесии в етностил или организиране на културни и туристически събития в специално оборудвана с ново озвучаване за целта зала.

Финансирането по проекта ще бъде използвано и за обновяване на музикалната школа „Илия Бърнев“ към Народно читалище „Развитие 1869“. Планирана е подмяна на вътрешна дограма, цялостно боядисване на стени и тавани, ремонт в санитарни помещения, поставяне на хидроизолация на сутеренния етаж, ремонт на покрив и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Пред сградата ще бъде поставена нова тротоарна настилка и ще бъде монтиран платформен лифт за хора с увреждания.

Предстои закупуване на нова техника за звукозапис и аудио възпроизвеждане. Новото оборудване ще бъде използвано за създаването на клас за деца към школата по „Тонрежисура“. Техниката ще се използва и от другите формации в  читалището – хор, балетна школа, танцово студио, група за градски песни.

Трите обекта са средища с активни социални функции, като след реализацията на проекта ще се запазят преференциалните цени за деца и пенсионери в библиотеката и етнографския музей. Модернизирането на тези три центъра на културата ще допринесе за развитието на културно-социалния живот в община Разград, както за превръщането на града в едно привлекателно място за живот.

Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg)

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 17-те най-големи градове от Северна България, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.  

Фонд на фондовете:

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020.

Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 630 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително финансиране, гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon