новини
Новини и уведомления
News image

До Клиентите притежаващи дялове на ДФ „Алтернатива 2“ – предстоящи промени в наименованието, правилата, инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

Уважаеми клиенти,

С Решения от 19.10.2022 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Алтернатива 2”, управляван от дружеството „ДСК Управление на Активи“ АД, които влизат в сила на 19.12.2022 г. Считано от тази дата се променя и наименованието на Фонда на „ДСК Стабилност – Европейски акции 3”.


Промените в правилата на фонда се отнасят до следното:

1. Отпадане на ограничението относно кръга на инвеститорите, които могат да придобиват дялове на Фонда

2. Промяна в инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

3. Промяна в рисковия профил на Фонда

4. Промяна в таксите при продажба и обратно изкупуване


Промените в Правилата на Фонда влизат в сила на 19.12.2022 г., когато започва и първият „отворен” период от инвестиционния цикъл на Фонда. Той ще продължи до 28.02.2023 г. (два месеца), съответно от 01.03.2023 г. започва първият „ограничен” период. В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на Фонда в периода до влизане в сила на промените в Правилата.

Одобрените Правила на Фонда, както и актуализираните Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите, (в сила от 19.12.2022 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД dskam.bg.

Можете да се запознаете подробно с промените в официалното уведомление на ДСК Управление на Активи ТУК.

 

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon