новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „ДСК Флекси“ за 2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за календарната 2023 година специалните ценови условия по продуктите/услугите, включени в пакети „ДСК Флекси“, както и дължимата месечна такса за тях, ще бъдат както следва:

Пакет „ДСК Флекси - 1“

Услуга

Такса

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт – неограничен брой

Без такса

4. Месечна такса за пакета

2,74 лв.


Пакет „ДСК Флекси - 2“

Услуга

Такса

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт – неограничен брой

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

3 броя месечно

без такса

5. SMS известяване

10 броя месечно

без такса

6. Месечна такса за пакета

4,89 лв.


Пакет „ДСК Флекси - 3“

Услуга

Такса

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт – неограничен брой

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

3 броя месечно

без такса

5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“

2 броя месечно

без такса

6. Комунални плащания през електронните канали

3 броя месечно

без такса

7. SMS известяване

10 броя месечно

без такса

8. Месечна такса за пакета

5,29 лв.


Пакет „ДСК Флекси - 4“

Услуга

Такса

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт – неограничен брой

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

3 броя месечно

без такса

5. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал

5 броя месечно

без такса

6. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА/ БЛИНК, нареден през електронен канал

2 броя месечно

без такса

7. SMS известяване

10 броя месечно

без такса

8. Месечна такса за пакета

5,87 лв.


Пакет „ДСК Флекси - 5“

Услуга

Такса

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт – неограничен брой

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

3 броя месечно

без такса

5. Автоматични комунални плащания (директен дебит), заявени в офис на Банката или чрез електронното банкиране „ДСК Директ“

2 броя месечно

без такса

6. Комунални плащания през електронните канали

3 броя месечно

без такса

7. Еднократен вътрешнобанков кредитен превод в лева, нареден през електронен канал

5 броя месечно

без такса

8. Еднократен междубанков кредитен превод в лева през БИСЕРА/ БЛИНК, нареден през електронен канал

2 броя месечно

без такса

9. SMS известяване

10 броя месечно

без такса

10. Месечна такса за пакета

6,26 лв.


Пакет „ДСК Флекси - пенсионери“

Услуга

Такса

1. Откриване на една стандартна разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

3. Вътрешнобанков превод в лева по мобилен номер чрез ДСК Смарт – неограничен брой

Без такса

4. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

3 броя месечно

без такса

5. SMS известяване

10 броя месечно

без такса

6. Месечна такса за пакета

3,03 лв.


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon