новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в пакети „Start“ и „Smart“ за 2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за календарната 2023 година:

1. Променя се месечната такса за пакет „Start“.

2. Запазват се валидните за календарната 2022 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в пакет „Start“, както следва:

Платежен пакет „Start“

Услуга

Такса

1. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка

Без такса

2. Месечна такса за една дебитна карта, включена в пакета

Без такса

3. Месечна такса за пакета

2,74 лв.


3. Променя се месечната такса в лева за ползване на пакет „Smart“.

4. Запазват се валидните за календарната 2022 г. специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежен пакет „Smart“, както следва:

Платежен пакет „Smart“

Услуга

Такса

1. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка

Без такса

2. Месечна такса за една дебитна карта, включена в пакета

Без такса

3. Междубанков/вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА

през ДСК Директ

10 бр. месечно

без такса

4. Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК

3 бр. месечно

без такса

5. Одобрение на кредит – овърдрафт

Без такса

6. Такса за обслужване на револвиращи кредитни карти

20% отстъпка от таксата

7. Застраховка „Комфорт“

Без такса

8. Месечна такса за пакета

- С карти Visa Debit payWave/Debit Mastercard PayPass

- С карти VISA Space/Mastercard Space

- С карти World Debit Mastercard

BGN 5.67/ EUR 2.90/ USD 3.40

BGN 6.65/ EUR 3.40/ USD 4.00

BGN 8.61/ EUR 4.40/ USD 5.20


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon