новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за ценовите условия по продуктите и услугите, включени в платежни пакети „ДСК Рау“ и „ДСК Рау +“ за 2023 г.

 

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че за календарната 2023 година:

1. Променя се месечната такса за платежен пакет „ДСК Рау“.

2. Запазват се валидните за календарната 2022 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежен пакет „ДСК Рау“, както следва:


Платежен пакет „ДСК Рау

Услуга

Такса

1. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ

3 броя месечно без такса

3. Месечна такса за пакета

3,33 лв.


3. Променя се месечната такса за платежен пакет „ДСК Рау +“.

4. Запазват се валидните за календарната 2022 година специални ценови условия по продуктите/услугите, включени в платежен пакет „ДСК Рау +“, както следва:

Платежен пакет „ДСК Рау+

Услуга

Такса

1. Поддържане и оперативно обслужване на една разплащателна сметка в лева

Без такса

2. Вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ

10 броя месечно

без такса

3. Междубанков еднократен кредитен превод в лева през БИСЕРА през ДСК Директ

1 брой месечно

без такса

4. Безкасово плащане на комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит

3 броя месечно

без такса

5. Теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката

2 броя месечно

без такса

6. Месечна такса за пакета

5,67 лв.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon