новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица, в сила от 20.03.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.03.2023 г. Банка ДСК прави промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за клиенти физически лица, както следва:


ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ

УСЛУГА

стара ТАКСА

нова ТАКСА

 

ЛЕВА

ЛЕВА

Вътрешнобанков превод по мобилен номер през DSK Smart

BGN 0.20

BGN 0.50


Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 20.03.2023 г.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon